Adopcia

Adopcia je najvhodnejšia forma náhradnej rodiny, Dieťaťu sa tu dostáva najprirodzenejšia individuálna sústavná starostlivosť a citová náklonnosť obdobne, ako je to vo vlastnej rodine.

V roku 2012 dvaja chlapci z nášho detského domova boli prijatí do zahraničnej adoptívnej rodiny – v Holandskom kráľovstve.