Oznam

!!!! U P O Z O R N E N I E !!!!

V súvislosti s výskytom COVID – 19 je pre CDR POPRAD v platnosti Krízový plán fungovania CDR. V zmysle Krízového plánu oznamujeme rodinným príslušníkom, blízkym osobám, ale aj širokej verejnosti, že sa pozastavujú návštevy v priestoroch CDR až do odvolania.

Detský domov Spišský Štiavnik na základe rozhodnutia zriaďovateľa ÚPSVaR Bratislava, dňom 19.01.2015 zmenil názov na Detský domov Poprad so sídlom v Poprade. Týmto ukončil svoju činnosť Detský domov v Spišskom Štiavniku.

K 31. 12. 2018 ukončuje svoju činnosť Detský domov Poprad a od 01. 01. 2019 pokračuje ako Centrum pre deti a rodiny Poprad.

Rodinné domy

Viac

Náhradná starostlivosť

Viac

Občianske združenie

Viac

Aktuality