Činnosti

Stratégia prípravy a riadenia činnosti psychológov v prípade vzniku krízovej situácie

Príloha - Stratégia prípravy a riadenia činnosti psychológov v prípade vzniku krízovej situácie