Program centra

Program Centra pre deti a rodiny Poprad

Deti navštevujúce školské zariadenia

Predprimárne vzdelávanie

1 dieťa

Primárne vzdelávanie

 – 28 detí, z toho je začlenených 6 detí (deti vzdelávané podľa osnov špeciálnej školy, variant A)
ŠZŠ – 6 detí

Stredná škola

8 detí/mladých dospelých

Vysoká škola
1 mladý dospelý
Nenavštevuje školské zariadenie
8 detí

Súrodenecké skupiny

0

2-členné súrodenecké skupiny

0

3-členné súrodenecké skupiny

0

4-členné súrodenecké skupiny

0

5-členná súrodenecká skupina

0

6-členná súrodenecká skupina