Občianske združenie

Centrum pre deti a rodiny POPRAD

2 % z daní

Občianske združenie Centrum pre deti a rodiny POPRAD je dobrovoľná spoločenská demokratická organizácia fyzických osôb a právnych subjektov.
Združenie sa zameriava na osobnostný rozvoj detí, vzdelávanie, sociálnu oblasť, zamestnanosť, oblasť športu, kultúry, záujmovú činnosť, cestovanie a s ním spojené rekreačné pobyty, výlety, poznávacie aktivity.
Ďakujeme darcom

Ďakujeme všetkým darcom 2% z daní pre naše občianske združenie.
Tlačivo na preukázanie 2% z Vašich daní si môžete stiahnuť tu:

Tlačivo
Skratka názvu organizácie

CDRPoprad

Hlavný cieľ CDRPoprad

Finančná, materiálna a osobná podpora deťom detského domova.

Dátum založenia

November 2008

Sídlo združenia

Centrum pre deti a rodiny Porpad
Pavlovova 4375/11
058 01 Poprad

IČO

42033756

Číslo účtu

2533483251/0200

Výkonná rada CDRPoprad

p. Mgr. Oľga Martinková

p. Mgr. Jaroslava Tomášová

p. Mgr. Margita Váhovská