Organizačné členenie

Riaditeľka

Úsek
starostlivosti
o deti

 • Vedúca úseku starostlivosti o deti
 • Psychológ
 • Špeciálny pedagóg
 • Sociálny pracovník
 • 1. Samostatná usporiadaná skupina RD Tatranská Lomnica
 • 2. Samostatná usporiadaná skupina RD Spišská Teplica
 • 3. Samostatná usporiadaná skupina RD Poprad - Veľká
 • 4. Samostatná usporiadaná skupina RD Hranovnica
 • 5. Samostatná usporiadaná skupina RD Veľký Slavkov

Centrum podpory
profesionálnych rodičov
(CPPR)

 • Psychológ a koordinátor CPPR
 • Sociálny pracovník
 • Profesionálni náhradní rodičia

Úsek
ekonomicko–
–prevádzkový

 • Vedúca ekonomického úseku – účtovníčka
 • Hospodárka
 • Mzdová účtovníčka
 • Ekonomický zamestnanec
 • Údržbár, vodič, kurič

Ambulantná
terénna
forma

Pracovisko Levoča
 • 1 psychológ
 • 2 sociálni pracovníci
Pracovisko Poprad
 • 2 psychológovia
 • 4 sociálni pracovníci