Organizačné členenie

Riaditeľka

Úsek
starostlivosti
o deti

 • Vedúci úseku – vychovávateľ
 • Sociálny pracovník
 • Psychológ
 • Špeciálny pedagóg
 • SUS RD 1, 2, 3, 4, 5
 • SUS – samostatná skupina mladí dospelí, byt

CPPR
Centrum podpory
profesionálnych rodičov

 • Koordinátor/sociálny pracovník
 • Sociálny pracovník
 • Psychológ
 • Profesionálna náhradná rodina

Úsek
ekonomicko–
–prevádzkový

 • Vedúca ekonomického úseku – účtovníčka
 • Hospodárka
 • Mzdová účtovníčka
 • Ekonomický zamestnanec
 • Údržbár, vodič, kurič

Ambulantná
a terénna
forma

Pracovisko Levoča
 • 1 psychológ
 • 2 sociálni pracovníci
Pracovisko Poprad
 • 2 psychológovia
 • 4 sociálni pracovníci