Aktivity z rodinného domu Spišská Teplica za mesiac 10/2015

– výtvarná súťaž „ Ochranárik očami detí“  zúčastnil sa Maroš Škovrán, pastelinou…