Pestúnstvo

Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej starostlivosti. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu a má zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady a je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť, svojím spôsobom života zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Za výkon pestúnskej starostlivosti patrí pestúnovi finančná odmena a dieťaťu v pestúnskej starostlivosti patrí príspevok od štátu. V roku 2012 z Detského domova Sp. Štiavnik boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti 2 deti.