– Deň detí s hosťami z Ministerstva ÚPSVaR, zábavné popoludnie, darčeky

– účasť detí na školskom výlete – Ľubovniansky hrad, ZOO Sp. Nová Ves, Liptovská Teplička, Botanická záhrada Košice

– popoludnie na jazdeckých pretekoch “Štiavnická podkova”

– Juniáles na miestnom ihrisku – tanec, spev, hry a súťaže

– šantenie na kolotočoch – sponzorsky dar od kolotočiarov 🙂

– ukončenie šk. roka, blahoželania k vysvedčeniam

– odprevadenie niektorých našich detí na prázdniny k rodičom, resp. príbuzným