1.6.2016 “Deň detí” oslava v RD Poprad-Veľká, 1.6. Jožko oslávil svoje 15. narodeniny, 4.6.2016 MDD návšteva ZOO v SNV, pobyt na kúpalisku, zmrzlina. 7.6.2016 OZ “Život bez závislostí” prednáška: Téma: Dôveryhodní a nedôveryhodní ľudia. 10.6.2016 Festival študentských remesiel v Kežmarku. Deti sa zúčastňovali školských výletov a “opekačiek” so svojími spolužiakmi. 30.6.2016 Odovzdávanie vysvedčení, rozlúčenie sa so spolužiakmi.