September – Rudko – Marcelka

Športové pohybové aktivity na ihrisku ZŠ a parku vo Veľkej.

20.10.2018 OC Forum tvorivé dielne, aktivity pre deti, vystupovanie umelcov.

28.10 – výlet na Štrbské pleso  – prechádzka, cvičenie na preliezkach, gulovačka  /M. Fathalipour/

18.11 –  V KE hokej. Turnaj Košice – Zvolen 2:7

2.12 – putujúci Mikuláš na námesti . Kultúrne predstavenie detí z MŠ a ZŠ vo Veľkej