1.6.2016 MDD – divadelné predstavenie a posedenie detí v RD Poprad Veľká

1.6.2016 – medzištátny futbal Ukrajina – SLovensko

Dňa 1.6 sme sa s vybranými deťmi, ktoré mali záujem, zúčastnili medzištátneho futbalového zápasu medzi Ukrajinou a Slovenskom, ktorý sa uskutočnil v Poprade na futbalovom štadióne. Deti boli nadšené z výkonu futbalistov. Chlapci komentovali a porovnávali taktiky a šikovnosť hráčov. Taktiež dievčatá boli zaujaté hrou. V zápase, ktorý skončil nerozhodne 1:1 sme mali možnosť vidieť všetko čo patrí k dobrému futbalu v rátane nedovolenej hry ohodnotenej rozhodcom žltými a jednou červenou hrou. Zápas bol napínavý, dokonca vyhrotený nervozitou hráčov. Deti si odniesli napínavé zážitky z medzištátneho futbalu. Zúčastnené deti prvý krát videli zápas na tak vysokej úrovni.

4.7.2016 Plaváreň v SNV

Po dorazení k ZOO Mgr. Helena Kišová vyhlásila súťaž na spestrenie prechádzky po ZOO a rozdala deťom úlohy, ktoré pozostávali z pozornosti a rozpoznávania zvierat v ZOO a taktiež informácií o ZOO. Deti sa rozdelili do skupiniek a samostatne vyplňovali úlohy. Staršie deti pomáhali mladším.

Po zvládnutí súťaže sme sa odobrali do krytých priestorov ZOO, kde mali deti možnosť si poobzerať rôzne podmorské a tropické živočíchy a rastliny.

Po krátkej prestávke v parku a posilnení sa sme sa odobrali po cyklistickom chodníku na plaváreň v Spišskej Novej Vsi, kde sa deti do sýtosti vybláznili v deckom bazéne. Staršie deti po ukážke plávania a zvážení vychovávateľmi sa odobrali pod dozorom vychovávateľa do plaveckého bazéna. Slabší plavci sa zdržiavali pri kraji a pod dohľadom sa zdokonaľovali v plávaní.

Taktiež deti niekoľko krát navštívili aj parné sauny. Pre niektoré deti to bola prvá skúsenosť a preto ich to veľmi zaujímalo. Bol im vysvetlený postup užívania sauny a preto niektoré deti vyskúšali po vyhriati sa v saune aj studenú sprchu na pár sekúnd.

12.6.2016 Celodenný výlet do SNV spojený s krásnym divadelným predstavením: „Dlhý, široký a bystrozraký“. Deti sa s tetou Ankou poprechádzali mestom, navštívili Madaras a taktiež sa naobedovali na námestí.

25.6.2016 – Dni obce Hranovnica, kde sa deti zabávali až do konca programu a najviac sa deti , ale aj ujo Šimon a teta Marienka  tešili na skupinu Helenine oči. J

29.6.2016 – Bowlin v Maxe Poprad. Keďže všetky deti v našom domčeku mali výborné známky tak sme sa rozhodli za odmenu zasúťažiť v bowlingu. Samozrejme že prehral ujo, lebo mu dievčatá pokazili skóre.