1.6.2017

Medzinárodný deň detí  sme oslávili RD v Poprade -Veľkej. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Deti boli obdarované sladkosťami a športovým náradím.

13-14.6.17 sa Anna zúčastnila na celoštátnych športových hrách detských domovov v Čilistove.