1.5.2016 – Účasť na otvorení letnej sezóny v Kežmarku – prehliadka hradu, automobilových veteránov

2.5. – 6.5.2016 – Účasť detí na školskej akcii „Škola v prírode“ v Tatranskej Štrbe

5.5.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému „Si jedinečný – dôraz na budovanie sebahodnoty“, prednáška, beseda

11.5.2016 – Noro – futbalový turnaj v Medzilaborciach – výber hráčov

12.5.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému „Závislosť“

13.5.2016 – Vystúpenie detí pri príležitosti oslavy Dňa matiek

16.5.2016 – Účasť starších detí na projekte zameranom na pracovné zručnosti a pracovnú výdrž „Ty a práca“

19.5.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému „Drogy, liečba a zotavovanie“

26.5.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému „Pocity“

31.5.2016  – Oslava Medzinárodného dňa detí v rámci školskej akcie