Začiatkom novembra pri spomienke na zosnulých sme navštívili miestny cintorín. Mládežníci vycestovali  zapáliť sviečky na hroboch svojich maminiek v Kežmarku a v Malom Slavkove. Menšie deti sa zúčastnili školskej akcie s témou Halloween-u.

V tomto mesiaci sme sa stretli s dobrovoľníkmi z farnosti Vysoké Tatry na čele s Vdp. Tokárom a p. Porubským. Za prítomnosti odborného tímu, vychovávateľov aj detí, pani riaditeľka DeD podpísala s nimi dohodu o spolupráci. Na spoluprácu sa veľmi tešíme. Už v prvých dňoch sa začalo doučovanie cudzích jazykov, chystajú sa športové podujatia a iné aktivity ako sú tvorivé dielne či turistika. Už v nasledujúcom mesiaci sa zúčastníme volejbalového tréningu, ktorý vraj bude náročný, ale prospešný.

Deti v tomto mesiaci absolvovali preventívne lekárske prehliadky, pomedzi to ich neobišli ani choroby.

Súrodenci Hangurbadžovci sa tešia z návratu domov, keďže bolo rozhodnuté o ich ponechaní v biologickej rodine.

V rámci voľnočasových aktivít sme sa našim deťom venovali v oblastiach poznávania prírody, hudby, spevu, výtvarných techník. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Ochrana pri povodniach očami detí – – 112.

Ľudka K. oslávila pred pár dňami krásnych 17 rokov – ešte raz  – Blahoželáme!!!