–          pobyt detí v biologických rodinách počas vianočných prázdnin

–          zimné športové aktivity – sánkovanie, korčuľovanie na miestnych ľadových plochách, hry na snehu

–          aktivity zamerané na didaktické cvičenia, zážitkové učenie, rozvoj jemnej motor

–          príchod novej súrodeneckej skupiny

–          psychologická intervencia – nevhodné správanie detí – psychológ

–          oslava menín – Miloš 🙂

–          návšteva kina – sledovanie rozprávky Dom kúziel