– účasť detí na koncerte organizovanom prostredníctvom ZŠ

– stretnutie detí s tanečnou rómskou skupinou Kesaj Tchave

– stretnutie so zástupcami sponzorských spoločností – Quatro a OZ Spokojná žena

– beseda s p. Bogárom o závislistiach – individuálne rozhovory

– športové aktivity na ihrisku, loptové hry, jazda na bicykli, kolieskových korčuliach

– účasť detí na akcii – “Dobšinského noc” – prenocovanie so spolužiakmi, čítanie kníh