07.04.2016 – Beseda a videoprezentácia k sexuálnemu rizikovému správaniu

– Prednáška k sexuálnej výchove

09.04.2016 – Návšteva Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici

13.04.2016 – Účasť na športových hrách v Medzilaborciach

17.04.2016 – Návšteva výstavy TATRA EXPO v Aréne Poprad

18.04.2016 – Účasť na filmovom predstavení v Košiciach –  Rytmus – Sídliskový sen“ , spojená s besedou a prednáškou s Rytmusom

19.04.2016 – Účasť detí na divadelnom predstavení v rámci školskej akcie

21.04.2016 – Návšteva cirkusového predstavenia ALEŠ

26.04.2016 – Účasť na spoločnej akcii „ČISTÝ DEŇ“ v spoločnosti Kesaj Tchave v kultúrnom dome v Hranovnici

27.04.2016 – Oslava narodenín – Miloš – 12 rokov

29.04.2016 – Účasť na regionálnych športových hrách v Medzilaborciach – získanie 2 bronzových medailí

 

POĎAKOVANIE

Aj tento rok opäť srdečne ďakujeme všetkým členom cirkusu ALEŠ za sponzorský príspevok v podobe voľných vstupeniek na

cirkusové predstavenie pre naše deti.