– športové aktivity na ihrisku, loptové hry, jazda na bicykli, kolieskových korčuliach

– zápis Norberta a Evky  do 1. ročníka  vybraných stredných škôl

– vystúpenie detí pri príležitosti “Dňa matiek ” v rámci programu SZŠ

– zážitkové popoludnie na kolotočoch

– oslava “Dňa detí ” v OC Forum – zábavné popoludnie

– záujmové aktivity, zážitkové učenie, spoločenské hry

– účasť detí na regionálnych športových hrách organizovaných DeD Poprad