1.6.2016 – Oslava MDD, pestrý kultúrny program, návšteva študentov SZŠ

– Účasť na reprezentačnom futbalovom zápase SLOVENSKO : UKRAJINA

2.6.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému: Šikanovanie

4.6.2016 – Oslava MDD – návšteva ZOO a kúpaliska v Spišskej Novej Vsi

6.6.2016 – Oslava menín – Norbert

9.6.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému: Dôveryhodní a nedôveryhodní ľudia

12.6.2016 – Interakcia detí – súrodenci Kokyoví

16.6.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému: Riešenie problémov

18.6.2016 – Účasť na divadelnom predstavení – Kocúr v čižmách – Nám. Sv. Egídia

19.6.2016 – Spoločná vychádzka do centra mesta – posedenie pri zmrzline

23.6. – 26.6.2016 – Príprava na samostatný život – projekt zameraný na „Štart do života“  – účasť mladých dospelých

23.6.2016 – Prevenčné vzdelávanie detí na tému: Tlak rovesníkov

25.6.2016 – Zábavné popoludnie na akcii  „JUNIÁLES“

26.6.2016 – Účasť na koncerte Ľuba Virága – Nám.sv. Egídia

30.6.2016 – Ukončenie šk. roka – vysvedčenie a HURÁ NA PRÁZDNINY !!! J