– pobyt detí mimo RD – prázdniny u príbuzných, v Rd Sp. Teplica

– outdoorové aktivity na ihrisku

– návšteva OC Forum

– úprava okolia domu, starostlivosť o záhradné a balkónové kvety

– pobyt detí v letnom tábore