– pobyt detí v biologických rodinách počas letných prázdnin

– oddychové a relaxačné činnosti (hudba, spev)

– kolektívne loptové hry na ihrisku: futbal, volejbal

– dňa 26.8.2017 sa deti zúčastnili filmového predstavenia v kine Tatran: Veľká oriešková lúpež

– pracovné činností (úprava chodníka, sadenie izbových kvetov)

– rozvoj jemnej motoriky -kreslenie, maľovanie, lepenie