–          návrat detí z letných prázdnin

–          dodatočné blahoželanie k narodeninám – Eva Holubová a Norbert Koky – 15 rokov

–          opakovaná dezinsekcia RD, použitie dymovníc, neustupujúci sa výskyt ploštíc, likvidácia a demontáž nábytku, likvidácia matracov, postelí, vývoz z RD

–          osobné rozhovory s deťmi o začiatku šk. roka , vybavenie detí školskými potrebami

–          príchod Marcely Žigovej, ktorá už bola medzičasom v RD Veľký Slavkov, zoznámenie sa, prihlásenie do novej školy, spoločné spoznávanie okolia

–          zrealizovanie preventívnych pediatrických a stomatologických prehliadok

–          oslava narodenín – Michaela Kokyová – 10 rokov

–          26.9.2016 – prípadová konferencia v obci Jánovce, za prítomnosti tímu Ded, detí Kokyových a ich príbuzných s cieľom návratu detí do domáceho prostredia             k biologickým rodičom

–          odovzdanie detí – Viktórie a Miroslavy Pechových do starostlivosti profesionálnych rodičov