–          opakovaná dezinsekcia RD, aplikácia postrekom

–          účasť detí na súťaži v kreslení

–          6.11.2016 – účasť na divadelnom predstavení „Snehulienka a sedem trpaslíkov v Dome kultúry Poprad

–          17.11.2016 – návšteva plavárne v Spišskej Novej Vsi

–          27.11.2016 – účasť na vystúpení „Majstra N“ v OC Forum