–          účasť detí na akcii „Úsmev ako dar! v Bratislave  – zast. Katarína Kokyová

–          účasť na mestských vianočných trhoch

–          16.12.2016 – návrat detí z RD Veľký Slavkov do RD Poprad Veľká – sťahovanie osobného oblečenia, os. vecí

–          Spoločné upratovanie RD, montáž nového nábytku, usporiadanie izieb

–          domáce pečenie vianočného pečiva, výroba vianočnej dekorácie, vianočná výzdoba RD, zdobenie stromčeka

–          20.12.2016 – posedenie pri vianočnom stromčeku s odborným tímom a p. riaditeľkou, os. rozhovory, zaželanie si príjemných a pokojných sviatkov

–          Dovoz nového nábytku, pomoc chlapcov pri vynosení, montáž

–          Pobyt detí počas vianočných prázdnin u známych a príbuzných Eva Holubová a deti Kokyové

–          Spoločné slávenie vianočných sviatkov, účasť na bohoslužbách, rozbalenie si darčekov, os. rozhovory o tradíciách a zvykoch, sledovanie tradičných vianočných rozprávok