–          oficiálne vyhodnotenie súťaže „Ochranárik“ v hoteli Satel  – odmeňovanie, pohostenie detí

–          návšteva dobrovoľníkov z  SOU Poprad – donáška sponzorských darčekov, osobné rozhovory

–          účasť detí na mikulášskej párty

–          stretnutie detí s Mikulášom v centre mesta Poprad – Veľká

–          návšteva dobrovoľníkov zo Strednej cirkevnej školy spolu s popradským p. kaplánom – donáška sponzorských darčekov, osobné rozhovory

–          domáce pečenie vianočného pečiva

–          výroba vianočnej dekorácie

–          účasť detí na akcii „Úsmev ako dar! v Bratislave  – Juraj, Eva

–          účasť detí na workshope – Whirlpool – predaj vlastne vyrobených predmetov

–          účasť detí na vianočných besiedkach a kultúrnych podujatiach – divadlo, spev

–          podieľanie sa detí na príjemne strávenom štedrovečernom dni – príprava slávnostnej spoločnej večere, dokončenie vianočného stromčeka, počúvanie a spievanie kolied, účasť na polnočnej sv.omši

–          prázdninový – vianočný pobyt vo svojej biologickej rodine – Branislav, Jozef, Jozef M.