Nedeľňajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplici

08.04. 2016 – popoludnie v saleziánskom stredisku „ Úsmev“ Poprad

13.04.2016 – účasť na športovom  dni v Medzilaborciach

18.04.2016 – filmové predstavenie “ Rytmus – sídliskový sen“ a beseda  s Rytmusom v Košiciach

24.04.2016 – privítanie a zoznámenie sa so súrodencami Mišalkovými

28.04.2016 –  účasť na regionálnych športových  hrách v Medzilaborciach