Nedeľňajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplici

01.06. 2016 – oslava „Dňa detí“ v RD Poprad – Veľká

03.06 2016 cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencii závislosti“,  prednášku realizuje OZ „Život bez závislosti“

5. prednáška –  „ Šikanovanie“

04.06.2016 oslava  „Dňa detí“ návšteva  ZOO a kúpaliska v Spišskej Novej Vsi a vo Svite

08.06.2016 cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencii závislosti“,  prednášku realizuje OZ „Život bez závislosti“

6. prednáška –  „ Dôveryhodní a nedôveryhodní ľudia“

09.06.2016 výlet do Liptovského Mikuláša

Od 09.06 do 10.06.2016 školský výlet v Jasnej

15.06.2016 cyklus odborných prednášok s názvom “Znižovanie rizikových faktorov a zvyšovanie ochranných faktorov v prevencii závislosti“,  prednášku realizuje OZ „Život bez závislosti“

7. prednáška –  „Riešenie problémov“

23. – 26.06. 2016 – účasť na prednáškach – ŠTART  DO  ŽIVOTA – „Byť pripravený je lepšie ako byť zaskočený!“

24.06.2016 akcia „ Pálenie Jánskych ohňov“ akciu organizoval obecný úrad v Spišskej Teplici

30.06. 2016

16.06.2016 výlet na Ľubovnianský hrad

30.06. 2016 „ opekačka“ v areáli školského ihriska, ktoré pripravilo pre žiakov ZŠ v Sp. Teplici Združenie rodičov