20.12. 2015 – účasť  na divadelnom predstavení „ Obnovený svet“ J. L. Matoušku  na obecnom úrade v Spišskej Teplici.

24.12.2015 „ Živý Betlehem“  sprítomnenie významu  Vianoc

25.12.2015 účasť na kultúrnom podujatí  „ Vianočná omša“  L Zrunek v miestnom kostole v Spišskej Teplici.

27.12.2015 účasť na športovom podujatí  „ Najväčšia charitatívna, športová exhibícia“  Mestská športová hala Prešov.

Korčuľovanie na školskom ihrisku  – ZŠ Spišská Teplica, podľa poveternostných podmienok

31.12.2015 účasť na akcii „Rozlúčka so starým rokom“ v kultúrnom dome v Spišskej Teplici