Na Nový rok nám pani riaditeľka DeD popriala všetko dobré do nového roka. Dali sme sa do práce s novou chuťou a tešili sa na nové výzvy.  Krátko nato k nám pribudli štyri deti. Ich príchodom nám trošku ožila aj mládež,  a chlapci aj dievčatá sa zapájali do starostlivosti o ne. Zábavnou formou sa deti učili základné hygienické návyky, absolvovali vstupné lekárske vyšetrenia a najstarší z detí začal navštevovať  1. ročník v ZŠ, kde sa mu veľmi páči. Deťom sme zakúpili nové odevy a obuv a všetko potrebné do ZŠ a MŠ.

Povianočnú atmosféru nám spríjemňovala ponechaná výzdoba, ale aj pozornosti od ľudí – z hotela Grand nám doniesli do domu koláče, ďalší darcovia nosili knižky, hračky, odevy, či obuv i sladkosti.

Školopovinné deti si pripravovali básničky na súťaž Hviezdoslavov Kubín, spracovávali Čitateľský denník a pripravovali sa za pomoci vychovávateľov na polročné písomky. Odmenou ze celú polročnú prácu boli dobré známky.

V rámci školských aktivít deti navštívili knižnicu a na ľade mali Karneval.

Počas pobytov vonku sme absolvovali nejednu prechádzku Tatranskou Lomnicou spojenú s poznávaním pravidiel cestnej premávky, aj so sánkovačkou a kĺzaním na snehu, na čo sa deti vždy veľmi tešia. S detskými aktivitami na snehu a ľade nám pomáhali aj dobrovoľníci Viktor, Daniela, Dada a Martin. Katka každý piatok brala Dominiku a Rudka na sv. omšu do Starého Smokovca a na ďalšie aktivity.

V tomto mesiaci potrápili choroby maličkých aj veľkých. Na pomoc nám prišli vychovávatelia z ostatných domov a tiež z odborného tímu, za čo veľmi ďakujeme.

Tiež ďakujeme za zmontovanie kancelárskeho nábytku a inštaláciu TV a internetu.

 

Tím RD Tatranská Lomnica