01. 11. 2015

sviecka

Účasť všetkých detí na cintoríne pri príležitosti „Sviatku všetkých svätých“ a „Pamiatky zosnulých“, zapálenie sviečky.

21. 11. 2015

Túra do blízkeho lesa  – zber prírodného materiálu, z ktorého bola zhotovená dekorácia pred vchod RD.

23. 11. 2015

Účasť detí na súťaži v kreslení  – „Ochranárik“ , kde sa Adrián umiestnil na peknom 3. mieste.

28. 11. 2015

Pomoc detí pri príprave adventného venca do RD Hranovnica.

29. 11. 2015

Účasť detí na akcii organizovanej OÚ Hranovnica  a Farského úradu Hranovnica – Slávnosť posvätenie obecného adventného venca a zapálenie 1. adventnej sviece. Akcia bola spojená s bohatým kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti MŠ, deti ZŠ, dobrovoľníci z obce, miestna folklórna skupina.