ART – tréning – soc. zručnosť: “Začať rozhorvor”, tanečný krúžok Jožko a Erika, návšteva krytej plavárne vo Svite, návšteva divadelného predstavenia – Dom kultúry Poprad.