– návšteva a krátkodobé zotrvanie detí z príbuzných RD

– zimné športové aktivity detí – korčuľovanie na miestnych ľadových plochách, výstup na Hrebienok – návšteva Tatranského ľadového dómu,  sánkovanie, guľovanie

– prázdninový pobyt v biologickej rodine – Branislav, Jozef M

– návšteva kníhkupectva – čítanie si a prezeranie kníh, oddychové posedenie pri teplom čaji

– výroba papierových kvetov na rozvoj jemnej motoriky – dekorácia  do váz

– výroba dekoračných predmetov z medeného drôtika a korálok

– 11.02.2016 v rámci prevencie pred nebezpečenstvom – predstavenie videoprezentácie „ Obchodovanie s ľuďmi“

– 20.02.2016 – spoločná oslava 17. a 18 – tych narodenín – Jozef, Juraj – vzájomné blahoželania, posedenie pri torte