Účasť na plavárni vo Svite, stretnutie s hudobnou skupinou Kesaj Thave, veľkonočná výstava a tvorivé dielne v RD – PP- Veľká, účasť na výstave obrazov ZUŠ Poprad v Dome kultúry Poprad, Veľkonočný pondelok v Novej Lesnej, ART tréning – soc. zručnosť: “Ako odolať tlaku skupiny”.