Účasť a prevedenie choreografie na podujatí “ÚSMEV AKO DAR” v Košiciach, beseda o sexuálnom správaní v RD Poprad-Veľká, Deň otvorených dverí – stretnutie s triednymi učiteľmi, riaditeľom ZŠ a MŠ, našou pani riaditeľkou, vedúcou výchovy a odborným tímom v našom dome – vystúpenie našich detí, exkurzia – Múzeum v Tatranskej Lomnici, ART – tréning – soc. zručnosť: “Požiadať o pomoc”, oslava narodenín Daniela – 17 rokov, športové popoludnia spojené so súťažami na školskom ihrisku, účasť na športových hrách v Medzilaborciach – získanie 2 bronzových medailí.