1.8.2016 – návšteva detského centra v Poprade, 4.8.2016 – vychádzka do Novej Lesnej, zber lúčnych kvetov, 9.8.2016 – návšteva Sp. Soboty, vozenie sa na vláčiku Maguráčiku, spievanie piesní, 13.8.2016 – Projekt pre deti z krajín V4, stretnutie s umelcami, pohybové aktivity, 14.8.2016 – vystúpenie Lotyšského folklórneho súboru na námestí v Poprade, 23.8.2016 – návšteva futbalového zápasu vo Veľkom Slavkove, 26.8.2016- pobyt na plavárni vo Svite,  – Peter v tomto mesiaci strávil pobyt vo svojej biologickej rodine.