8.9.2016 – športové aktivity – in line korčuľovanie, 11.9.2016 – výtvarná súťaž “Poznaj svoje práva”, 18.9.2016 – výtvarná súťaž ” Maľujeme s úsmevom”, 19.9.2016 odchádzajú všetky deti do Detskej ozdravovne Železnô okrem Daniely, ktorá bude dočasne v RD Hranovnica.