Návšteva cintorína pri príležitosti sviatku  “Všetkých svätých” a “Pamiatka zosnulých”, oslava menín – Klaudia, pohybové a relaxačné cvičenia na uvoľnenie tenzií, ART tréning – nahrádzanie agresívneho správania /Aggression replacement training ART/ v spolupráci s Diakonhjemmet vysokou školou v Rogalande DHR – Nórsko, ktorý je určený pre deti s poruchami správania. Cieľom tohto tréningu je učiť deti sociálnym zručnostiam, ovládať svoj hnev a to všetko prostredníctvom rolových hier. “Ako dieťa uvažuje, má význam pre to ako koná”.