Príprava vianočnej výzdoby, účasť Zdenky na workshope v spoločnosti Whirpool, stretnutie s Mikulášom vo Veľkom Slavkove aj v OC Fórum Poprad, návšteva kostola a jasličiek, športové popoludnia – korčuľovanie.