2.3.2017 – návšteva Eriky – Hráň, 16.3.2017 – obed v Červenom maku – sponzorské spoločnosti Quatro a OZ Spokojná žena usporiadali akciu, ktorá mala vzdelávací a osvetový charakter, zúčastnili sa Janko, Jožko a Mária, 19.3.2017 – OC MAX – divadelné predstavenie “O Čertoch”, oslava Jožkových menín.