Na mesiac máj sa vždy tešíme, pretože vonku je už príjemne teplo, stromy a kvety kvitnú, rastie nová tráva a všade to vonia jarou. Naše vychádzky a aktivity vonku sú už oveľa dlhšie ako v zime, viac beháme, prechádzame sa, hráme loptové hry vonku. V škole to mali deti o trochu ťažšie, pretože sa blíži koniec školského roka. V učení a v príprave na vyučovanie sme nemohli poľaviť! Treba zabrať ešte zopár týždňov!

A užívali sme si aj tieto aktivity:

1. a 8.5.2019 – štátne sviatky, hurááá … máme voľno a od školských povinností si môžeme trošku oddýchnuť.

20.5.2019 – v Základnej škole sa uskutočnilo rodičovské združenie, na ktorom sa zúčastnila pani vychovávateľka a všetci školáci sa dozvedeli ako na tom sú so svojimi vedomosťami. Pani učiteľky našich žiakov pochválili, ocenili ich snahu a prípravu na vyučovanie.

21.5.2019 – toto je veľký deň pre päťčlennú skupinu súrodencov, ktorí u nás v Centre ukončili pobyt a vrátili sa domov k svojim rodičom. Večer predtým sme mali spoločnú rozlúčku s týmito deťmi, posedeli a porozprávali sme sa spolu o tom, ako sa im u nás vo Veľkom Slavkove páčilo, čo sa u nás naučili. Škôlkárom, ktorí v septembri pôjdu prvý krát do školy u nich doma, sme popriali veľa školských úspechov. Samozrejme aj školákom, ktorí budú pokračovať v novej škole sme priali úspech. Ostatným deťom bolo aj trochu smutno za kamarátmi, ale dohodli sa, že si budú telefonovať. No a ráno v deň odchodu boli súrodenci veľmi šťastní a s úsmevom na tvárach sa viezli domov k rodičom. Želáme vám: Nataška, Deniska, Marek, Peťko a Janka krásny a šťastný život!

22.5.2019 – na návštevu k nám zavítal pán prokurátor a všetky deti mali príležitosť sa s ním porozprávať.