Máj lásky čas, no a v roku 2018 to môžeme vnímať doslovne. Naša teta sa rozhodla do manželského zväzku vstúpiť, práve v tomto rozkvitajúcom mesiaci. Okrem toho bol však máj plný aj našich iných aktivít.

11.5. 2018 sme sa vybrali pozrieť našu tetu Denisku do kostola, v Spišskej Teplici, kde sa rozhodla povedať svoje “Áno“. Nevesta bola krásna, ženích spokojný a my už môžeme len popriať všetko dobré na spoločnej ceste životom. 🙂

12. 5. 2018 oslavovala naša Zuzka narodeniny, bola to oslava ako sa patrí, chutné jedlo, hudba, zábava a darčeky. 🙂 Zuzke prajeme ešte raz všetko len to najlepšie.

13. 5. 2018 bol “Deň matiek” a ani my sme na tie naše mamičky nezabudli, napísali sme im krásny list. No nezabudli sme ani na naše náhradné mamičky a to tety v detskom domove a aj im sme nakreslili krásne obrázky ako vďaku za ich starostlivosť a lásku.

16. 5. 2018 sa naši chalani zúčastnili športových hier v Kežmarku, Janko aj Peter boli šikovní a darilo sa im. Len tak ďalej chlapci.

24. 5. 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky, ktorá sa týkala našich životov, určite mnohým z nás, viac pootvorila oči do reálneho sveta 🙂