Začala škola a s návratom do kolektívov prišli aj choroby. Deti sa zapojili do zberu papiera. Veľmi obľúbené vychádzky do blízkej prírody sme spojili so zberom jesenných prírodnín. Zažili sme veľmi pestrý september plný zmien. Súrodenci Hangurbadžovci zatiaľ zostávajú na predĺženom pobyte u rodičov.