Tento mesiac je známy vianočnými besiedkami, koncertmi a mnohými akciami súvisiacimi s Vianocami.

5.12. zavítal k nám vdp. A. Chmelár, správca farnosti zo Spišskej Teplici, doniesol našim deťom sladkosti. Návšteva sa niesla v radostnej atmosfére.

Navštívili nás aj zástupkyne tzv. „Živého ruženca“ v Spišskej Teplici, p. Štefanyová,        p. Dovalovská. Doniesli deťom sladkosti a spoločenské hry, ktorým sa deti veľmi potešili.

Naše deti boli poctené pozvaním prezidenta Slovenskej republiky,  Andrejom Kiskom. Deň Sv. Mikuláša prežili na Bratislavskom hrade. Pozreli si zaujímavosti hradu. Poobede sa stretli s pánom prezidentom a spoločne  zapálili vianočný stromček. Nechýbali ani Mikulášske balíčky, ktorými ich obdaril pán prezident. Janko potešil všetkých prítomných adventnou básničkou a Vianočným prianím. Pán prezident poprial všetkým krásne Vianoce.

6.12. do nášho domu zavítal sv Mikuláš z Vikartoviec. Doniesol deťom sladkosti a poprial krásne sviatky.

Deti sa aj v  mesiaci november snažili o estetizáciu a  poriadok vo svojich izbičkách. Odmenou im bola akcia. 7.12. v OC Fórum –  Poprad. Pochutnali si na výbornej pizzi.

11.12. Základná škola s materskou školou v Spišskej Teplici usporiadali vianočnú besiedku na obecnom úrade a takýmto spôsobom chceli obyvateľom Spišskej Teplice priblížiť Vianoce. Tohto vystúpenia sa zúčastnil Janko so Števkom. Svoje úlohy splnili na jednotku.

12.12. Paľko, Edko a Dávid cestovali spolu s ostatnými deťmi DeD Poprad   do Bratislavy, aby sa zúčastnili večerného programu „Úsmev ako dar“, ktorý má dlhodobú tradíciu. Celý program sa niesol v radostnej atmosfére. Deti mali možnosť stretnúť osobnosti televíznej obrazovky na živo.

Aj Spojená škola v Poprade do ktorej chodia naše deti organizovala vianočnú besiedku. Naše deti vystúpili s vianočnými pesničkami,  básničkami a tak prispeli k predvianočnej atmosfére.

V predvianočnom čase sa už každý rok organizuje koncert „Melódie šťastia“, ktorý sa konal v Dome kultúry –  Poprad. Na koncerte vystúpila tanečná skupina PARTIA, žiaci SZUŠ – VIVA, CREDENC, tanečná škola ONE Poprad a talenty z detských domovov. Vystúpenia si deťom veľmi páčili.

Dva dni pred Vianocami nás neznámy darca zo Spišskej Teplici obdaril živým stromčekom, ktorý sme spoločne ozdobili a ktorý nám pripomínal čas Vianoc, ale aj štedré srdce darcu.

25.12. deti toto popoludnie prežili vo Vikartovciach. Pozreli si vianočné predstavenie pod názvom „ Láska nad zlato“, ktoré všetkým pripomenulo čo je v živote najdôležitejšie, že skutočná láska robí druhých šťastných nie seba.

Posledný mesiac roka sme zavŕšili silvestrovskou slávnostnou večerou. Počas nej sme si pripomenuli významné chvíle prežité počas roka. Podvečer sme sa vybrali na detský Silvester, ktorý sa konal v Komunitnom centre obecného úradu v Spišskej Teplici.

Ani v tomto mesiaci  nechýbali vychádzky do prírody.