IMG_20180410_150323 IMG_20180316_074459 (1) 

Prvý deň  tohto  mesiaca sme strávili slávnostne a to účasťou na obradoch Veľkonočného pondelka. V tento deň sa naši chlapci  nedali zahanbiť a dodržali tradície, zvyky a obyčaje nášho regiónu. Obliali a vyšibali nás,  ako sa na poriadnych šibačov a kupačov patrí.  Nakoľko v našom dome  boli na prázdninách trojročná Viktória a štvorročná Mirka, program sme upravili aj podľa ich zaužívaného režimu.  Za obedom oddychovali na lôžkach.  V televízii sme sledovali sviatočné vysielanie a podvečer sme sa boli poprechádzať po obci.

Od 09.04. do 13.04. 2018  deti, ktoré navštevujú Spojenú školu v Poprade, sa zúčastnili akcie „Škola v prírode“. Ubytované boli v penzióne „Medvedica“ v Tatranskej Štrbe. Počasie im prialo, celý týždeň vyučovanie prebiehalo na jarnom slniečku. Domov sa vrátili unavené, ale s neopakovateľnými zážitkami.

Tento mesiac bol výnimočný aj pre Števka. 10.04. 2018  absolvoval zápis do I. ročníka ZŠ,  ktorý úspešne zvládol a bol prijatý.

17.04. 2018 obec Spišská Teplica zorganizovala akciu pre deti: premietanie filmu  „Podaj to ďalej“.  Inšpiráciou pre deti bola nosná myšlienka filmu, že robiť dobré skutky sa oplatí.

07.04. a 19.04. 2018  Paľko úspešne reprezentoval ZŠ Spišskú Teplicu v kolektívnych športoch. V prvom zápase sa Paľko pričinil o víťazstvo troma gólmi  a v druhom štyrmi gólmi.

Okrem toho sa deti  každý pondelok zúčastňovali detských svätých omší, ktoré tvoria  prípravu na iniciačné sviatosti.

Sobotňajšie a nedeľňajšie popoludnia sme si užívali vychádzkami do prírody, ktorá nás vždy nadchne svojou krásou a jedinečnosťou. Okrem toho deti  spolu s vychovávateľmi poznávali prvé jarné kvietky,  podbeľ a prvosienku.