Ďalší prázdninový mesiac, mesiac august bol pre deti bohatý na mnohé aktivity a nezabudnuteľné zážitky.

1.8. sme horúci letný deň strávili na plavárni vo Svite.  Maximilián a Rudko boli na plavárni prvý krát vo svojom živote, čo sa prejavilo na ich spontánnom správaní.  Aj ostatné deti si vody užili do sýtosti.

8.8. sme zavítali do OD Fórum, kde si deti za svoje vreckové kúpili malé drobnosti a sladkosti. Prezreli sme si námestie, kde ich zaujal  kostol sv. Egidia. Nechýbala ani občerstvujúca zmrzlina.

Dni od 13.8. do 17.8. sme strávili na chate v Liptovskej Tepličke, ktorá je rekreačným zariadením DeD. Prežili sme ich v krásnej prírode malebného Liptova. Dni na chate boli bohaté na spoločné hry vo voľnej prírode. Neodradila nás ani studená voda v miestnom potoku, kde chlapci stavali hať. Večer sme sedávali pri vatre, opekali si dobroty, ktoré sme si so sebou doniesli a počúvali tramské pesničky. Nočné skrývačky mali pre deti neobyčajné čaro.

19.8. – 24.8.  tieto dni Janko a Števko strávili v letnom tábore „DeD –Landia“  v Račkovej doline. Vrátili sa obohatení mnohými zážitkami, o čom svedčia spoločné fotografie a nové priateľstvá.

Dňa 28.8. sa v obci Spišská Teplica konal deň obce, ktorý začal slávnostnou svätou omšou. Na akcii nechýbali tvorivé dielne, burza kníh, stánky so sladkosťami. Deti si najviac užili vystúpenie populárneho speváka Petra Cmorika.

Ani v tomto roku nechýbala akcia v Spišskej Teplici pod názvom „ Bodka za prázdninami“ , ktorá sa uskutočnila 29.08. Niesla sa v radostnej, súťaživej atmosfére.