V mesiaci november sme sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia na tému                                          “ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.  Deti vytvorili krásny symbol pomoci a ochrany pri povodniach. Vyhodnotenie súťaže bolo 1.12. v „Kolibe pri potoku“ v Poprade. Deti sa umiestnili na prvom mieste v kategórii „detský domov“ a získali celkové ocenenie za „najlepšiu prácu“ . Dievčatá postúpili do celoslovenského kola. Svetlanka a Zuzka boli obdarené sánkami, bobami, ruksakmi a zimným doplnkami (čiapky, rukavice).

Aj deti z nášho rodinného domu sú každoročne pozvané na Vianočný koncert „Úsmev ako dar“.  Do Bratislavy cestoval  Edko a Dávid. Aby deti neprišli s prázdnymi rukami, vytvorili pre účinkujúcich darčeky, ktoré ich milo potešili. Koncert sa uskutočnil 1.12.

„Futbalový klub – Spišská Teplica“ zavítal do nášho rodinného domu, aby našim deťom  pripravil „Mikulášske posedenie“, ktoré sa uskutočnilo 4.12. Deti boli obdarené balíčkami, sánkami a loptami.

Mikuláš zavítal aj do miestneho kostola, aby obdaril deti farnosti. Aj naše deti po ukončení detskej sv. omši dostali sladký balíček.

6.12. deti zažili Mikuláša ešte raz v obchodnom dome Fórum.

Náš rodinný dom sa zapojil do projektu „Mikulášska zbierka kníh“. Od 6.12. obyvatelia Popradu a blízkeho okolia nosili knihy do kníhkupectva  Panta Rhei v OC Max s myšlienkou, obdarovať detí z detských domovov. Deti z vďačnosti vytvorili koláž – príbeh detského domova. Túto koláž si verejnosť môže pozrieť v spomínanom kníhkupectve Panta Rhei v OC Max.

Každoročne obecný úrad v Spišskej Teplici organizuje pre občanov „Vianočné tvorivé dielne a zabíjačku“. Počas dňa si mohli deti vyskúšať zdobenie medovníka, vyrobiť vianočnú ozdobu na stromček. Táto akcia sa uskutočnila 10.12 v kultúrnom dome obce.

Počas Vianočných sviatkoch boli deti účastné na slávnostných bohoslužbách.

26.12 sa deti zúčastnili Vianočnej besiedky vo Vikartovciach  spolu   s vychovávateľmi Mgr. Barillovou a PaedDr. Bičárovou.

V rámci sviatočných a prázdninových dní kino „Tatran“ pripravilo pre verejnosť zaujímavé filmové predstavenia. 28.12 sa  premietal hudobný muzikál „Spievaj“, ktorý mali možnosť zhliadnuť aj naše deti.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktoré sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť  ruku k dobrému dielu, slúžia k tomu sobotňajšie “stretká”.

Okrem týchto aktivít, deti tvorili spolu s vychovávateľmi vianočné  dekorácie, pozdravy pre blízkych, sponzorov.