Nedeľňajšie prechádzky do okolia Spišskej Teplici

Vyhotovovanie masiek na karneval.

9.02.2016 účasť na akcii „ Maškarné dopoludnie – koniec fašiangov“

15.02.2016 popoludnie na krytej plavárni vo Svite

15.02. do 19.02. 2016 popoludnie v školskej telocvični s možnosťou pin-pongu, volejbalu, vybíjanej a pod.

24.02. 2016 rozlúčkový večer so súrodencami Škovranovými