Tento mesiac bol pre nás rodinný dom trochu iný. Od 3.2. do  24.2. deti boli na pobyte v prekrásnej liptovskej prírode. Detská ozdravovňa Železnô má prvotriedne parametre klimatickej vysokohorskej liečby. Poskytuje liečenie obezity, asténie a detských neuróz.  Na liečbu sa využíva aj prameň minerálnej vody. Okrem liečebných procedúr deti absolvovali liečebné prechádzky a hry v prírode, lyžovanie, guľovanie.

Deti, ktoré sa nezúčastnili ozdravujúceho pobytu  boli na divadelnom predstavení „Posledný dinosaurus“ 12.2. a na výstavu lega, ktorá bola prezentovaná v Tatranskej galérie. Túto výstavu si deti pozreli 19.2. Tieto aktivity deti absolvovali s vychovávateľom rodinného domu v Poprade Veľkej.

27. 2. Sme boli poctení vzácnou návštevou zo spoločnosti Consumer Finance  Holding a.s.,  na ul. Bernolákovej 4681/17 v Poprade. Navštívila nás pani riaditeľka odboru Ľudské zdroje PhDr. Daniela Liščíková so svojimi zamestnancami.  Odovzdali nám sponzorské dary a to  automatickú pračku, televízor a autovysávač. Tieto dary nás veľmi potešili, nakoľko pračka a televízor nám už doslúžili.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.