Tento mesiac sa niesol v znamení „fašiangov“.  ZŠ v Spišskej Teplici pozvala všetkých žiakov na „ Fašiangový karneval“, ktorý sa uskutočnil 2.2. v telocvični základnej školy.

Fašiangový karneval si užili aj  deti Spojenej školy v Poprade, ktorý sa uskutočnil 20.2. Zuzka a Svetlanka sa predstavili v maskách  tanečníc, Dávidko stvárnil smrtku  a ostatné deti si užili fašiangovú zábavu aj bez masky.

Ani materská škôlka nezabudla na fašiangy. Deti svoje masky  mohli prezentovať v priestoroch obecného úradu 26.2.

4.2. nás poobede navštívil vdp. Chmelár, kňaz v Spišskej Teplici. Vypili sme si spoločne čaj a pochutnali na výbornom zákusku, ktorý deti spolu s tetou Majkou upiekli.  Pán farár sa detí pýtal  na ich plány do budúcnosti, aké profesie ich zaujímajú.  Pri rozlúčke ich obdaril sladkosťami.

Okrem týchto aktivít sme spoločne 11.2. oslávili Jankove narodeniny. Narodeninová party sa niesla v radostnej atmosfére. Deti Jankovi popriali všetko najlepšie, spoločne sa odfotili a pochutnali si na narodeninovej torte, ktorú pripravila teta Marta.

Od 26.2 mali deti jarné prázdniny. Mali sme naplánované výlety do Vysokých Tatier, ale pre arktickú zimu sme museli pobyt vonku  obmedziť na kratší čas, ktorý sme venovali zimným športom v blízkosti RD.

28.2. sme poobede navštívili OD Fórum v Poprade. Deti si za vreckové mohli nakúpiť drobné maličkosti.

Okrem toho sme sa každý pondelok zúčastnili svätých omší za účasti detí, ktoré tvoria  prípravu na sviatosti.

Sobotňajšie a nedeľňajšie popoludnia sme si užívali vychádzkami do prírody, ktorá nás vždy nadchne svojou krásou a jedinečnosťou  v každom ročnom období.

IMG_0031